+421 948 920 900

info@pozicajavrat.sk

Podmienky prenájmu vozidla

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz

21 rokov pre skupiny P, A, B

23 rokov pre skupiny C, D, E, F, I,J,M,NO

25 rokov pre skupiny G,H,K,L

V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

 

Rezervácia

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla.

 

Platobné podmienky

Visa. Pri platbe v hotovosti za poplatok. Na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od kategórie vozidla. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

 

Ceny a účtovanie

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba. Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené v mieste vyzdvihnutia, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov. Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla az do výšky 5 mil EUR, olej iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.

 

Dotankovanie

Spoločnosť Požičaj a vráť prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie. Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 166,- EUR. Pokuta za nevrátenie kľučov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 360,- EUR. Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 60 EUR.

 

Letiskový poplatok

V prípade prenájmu začínajúceho sa na letisku sa účtuje letiskový poplatok 10% z ceny prenájmu.

 

Zimná údržba

V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky). Všetky hore uvedené poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku polatkov.

 

Služby mimo otváracích hodín

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok

 

Ďalší vodič

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený spoločnosti Požičaj a vráť. Účtuje sa jednorázový poplatok.

 

Doplnky do auta

Zimné reťaze, detské sedačky, GPS navigácie sú na vyžiadanie za poplatok.

 

Pristavenie / Vyzdvihnutie

Na požiadanie pristavujeme a preberáme vozidlá kdekoľvek po celom území Slovenska. Ceny sú uvedené v poplatkoch.

 

Jednosmerné cesty

Ak potrebujete vrátiť auto mimo pobočky kde ste si ho prenajali, ponúkame službu jednosmerné cesty. Auto je možné vrátiť v poboče spoločnosti Požičaj a vráť. Ceny za najčastejšie využívané miesta sú uvedene v poplatkoch.

 

Cesta do zahraničia

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie (mimo Chorvatsko), Rusko, Ukrajina, Rumunsko. Vstup je povolený iba pre sk. vozidiel P, A, B, C1, C2, C3, C4 do krajín: Maďarsko, Poľsko.

 

Poistenia

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni. Spoločnosť Požičaj a vráť ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla. V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

 

Zodpovednosť

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest).

Doplnky

Doba prenájmu / územná platnosť

Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

 

Doplňujúce podmienky pre skupiny vozidiel M a N

Preťaženie vozidla

Vozidlá v kategórií M, N sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť: pri kategórií M 3000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1080 kg. Pri kategórií N je povolená hmotnosť 3500 kg, čo znamená, že náklad nesmie presiahnuť 1365 kg. V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti Požčaj a vráť a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 €, plus nárok na náhradu škody.

 

Ďalšie informácie

Spoločnosť Požičaj a vráť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute. Spoločnosť Požičaj a vráť si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

 

Dôležité upozornenie

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH. Spoločnosť Požičaj a vráť si vyhradzuje právo na zmeny.